O festivalu 2012

O festivalu 2012

Malý filmový festival mladé tvorby se narodil před sedmi lety jako odnož mezinárodního festivalu krátkých hraných filmů Brněnská šestnáctka orientující se na děti a mládež. Organizátoři Brněnské šestnáctky pociťovali nejen potřebu přitáhnout na projekce mladé diváky, ale hlavně podnítit mladou tvorbu, především v žánru hraného filmu, který má v Brně mezi neprofesionálními filmaři silnou, více než padesátiletou tradici.

Vznikl komplex akcí – zprvu nazývaný Škola krátkého filmu pro děti a mládež – dnes s méně školou zastrašujícím názvem Malý filmový festival mladé tvorby, specializující se na krátký hraný film, vytvořený mladými tvůrci a mladými tvůrčími kolektivy. Snažíme se jim pomoci převést náhodné pokusy a experimenty s digitální fotografií, filmováním kamarádů a domácího prostředí k uvědomělé, dramaturgicky a obrazově zacílené tvorbě krátkých hraných filmů.

Festival obsahuje v sobě projekce pro školy (18. + 19. 10. 2012 v kině ART), workshop s natáčením a technickým zpracováním natočeného materiálu pod odborným vedením (18. + 19. 10. ve středisku Labyrint), předvedení natočených prací i s jejich zhodnocením či rozborem, včetně návrhů na úpravy před definitivním dokončením. Vrcholem akce je samozřejmě soutěž filmů mladých autorů, která proběhla v kině ART v sobotu 20. 10. 2012 od 9 hodin. Tentýž den byly oceněny nejlepší snímky.

Účastníci tohoto festivalu získali také příležitost účastnit se všech projekcí mezinárodního festivalu krátkých hraných filmů BRNO 16, který se uskutečnil v kině ART ve dnech od 10. do 12. 11. 2012.

Festival byl ukázkou toho, jak mladí tvůrci vzali za svou liberalizaci kinematografické tvorby, která umožnila i ve skromných podmínkách pracovat na úrovni, jež byla dříve přístupná jen profesionálům. Ukázal celé rozpětí vyspělosti od prvních pokusů po zkušené autory – a nutno zdůraznit i „autorky“. Právě významná přítomnost dívek – filmařek je slibná a nelze přehlédnout kvalitu jejich práce. Kdo by očekával, že je zbrzdí nutnost ovládnout poměrně složitou technologii, byl by příjemně překvapen. Jejich díla patřila k nejlepším.

Přehlídka reprezentativně zmapovala situaci napříč celou republikou. Cenná je osobní přítomnost autorů i ze vzdálených končin (kromě notoricky do Brna necestujících Pražáků). Z rozsahu zpracovávaných námětů je vidět, že děti a mládež věnující se filmové tvorbě dokáží přemýšlet nad složitými tématy a adekvátně je filmově zpracovat. Z tohoto hlediska nelze pominout pozitivně formativní smysl celé přehlídky, tedy její význam pro rozvoj nastupující generace.

PaedDr. Josef Strubl, předseda poroty