Přihláška

Přihláška do soutěže krátkého hraného filmu MALÁ ŠESTNÁCTKA


INFORMACE O AUTOROVI


INFORMACE O FILMU


UBYTOVÁNÍ

Při přijetí filmu do soutěže objednávám ubytování na tyto dny (vypište podle potřeby)


PODPIS


Odesláním přihlášky do soutěže na sebe autor přebírá všechny právní důsledky spojené s účastí filmu na veřejné projekci a to hlavně v oblasti autorských práv. Přihlášením filmu do soutěže vyjadřuje autor souhlas se všemi body propozic, dle kterých je tato soutěž pořádána a souhlasí s vytvořením kopie díla, pro potřeby soutěže krátkého hraného filmu Malá šestnáctka.

Jednotlivá díla (video) doporučujeme odeslat elektronicky prostřednictvím vhodné služby (úložiště). Nezapomeňte ve formuláři vyplnit (nakopírovat) odkaz (adresu) ke stažení videosouboru.Přihlášku je možné také vyplnit ve formátu PDF a zaslat jako přílohu e-mailu na  e-mailovou adresu:

brnosixteen@seznam.cz

nebo poštou na adresu:

Katrin Taubingerová
Zahradnická 13
603 00 Brno