Přihláška

Přihláška do soutěže krátkého hraného filmu MALÁ ŠESTNÁCTKA


INFORMACE O AUTOROVI


INFORMACE O FILMU


UBYTOVÁNÍ

Při přijetí filmu do soutěže objednávám ubytování na tyto dny (vypište podle potřeby)


Já, níže podepsaný, ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých v přihlášce. Údaje jsou poskytnuty pro následující účely festivalu: Webová stránka, Facebook, Filmdat

PODPIS


Odesláním přihlášky do soutěže na sebe autor přebírá všechny právní důsledky spojené s účastí filmu na veřejné projekci a to hlavně v oblasti autorských práv. Přihlášením filmu do soutěže vyjadřuje autor souhlas se všemi body propozic, dle kterých je tato soutěž pořádána a souhlasí s vytvořením kopie díla, pro potřeby soutěže krátkého hraného filmu Malá šestnáctka.

Jednotlivá díla (video) doporučujeme odeslat elektronicky prostřednictvím vhodné služby (úložiště). Nezapomeňte ve formuláři vyplnit (nakopírovat) odkaz (adresu) ke stažení videosouboru.Přihlášku je možné také vyplnit ve formátu PDF a zaslat jako přílohu e-mailu na  e-mailovou adresu:

brnosixteen@seznam.cz

nebo poštou na adresu:

Katrin Taubingerová
Zahradnická 13
603 00 Brno