FŠDM B16 2006

Filmová škola pro děti a mládež 2006
při
47. ročníku B16

Mezinárodní festival Brněnská šestnáctka (B16), který se konal od 18. do 21. října 2006, poprvé přišel s novinkou v podobě projekce pro děti a mládež, obohacenou také o filmovou dílnu. Cílem této akce bylo sblížení festivalu B16 s dětmi, které představují potenciálně budoucí divácké a tvůrčí zázemí.

Program projekcí byl sestaven z filmů zaslaných z Nizozemí, jejichž autoři je přímo určili pro předškolní děti, dále z filmů, které vznikly přímo v Brně ve Vánoční filmové dílně.

Pro děti základních a středních škol se program projekce skládal  z výběru letošního ročníku soutěže Český lvíček, která se pořádala v Ústí nad Orlicí (videokazety byly zapůjčeny od pana Tuščáka, výběr filmů dělalo Sdružení pro B16 a alternativní film). Dále se promítaly vybrané filmy z letošní B16. Po projekci byl zajištěna odborná přednáška vedená panem Rudolfem Sedleckým. Odborné firmy, zabývající se fotografickou a filmovou technikou a příslušným programovým vybavením (software) umožnily dětem prakticky vyzkoušet práci s kamerou a počítačovou střižnou. To vše proběhlo za podpory firem Canon, Comfor a Exac.

Děti a studenti, kteří měli zájem, zůstali po projekci a přednášce v kině Scala, kde vytvořili tvůrčí skupiny. Během krátké chvilky byl hotový krátký scénář a po převzetí kamery, vedeni zkušeným asistentem „filmařem“, se pustili do natáčení filmu. Následovala práce se střihem. Pak už jen dodělat titulky a vybrat správnou hudbu. Vše vyvrcholilo v sobotu 21. října soutěží vlastní tvorby dětí. Po skončení se promítly zmíněné filmy, které byly vytvořeny v naší „Filmové škole“ při B16. Následovalo vyhlášení vítězných snímků  s rozdáním cen a diplomů.  Už teď se všichni pilně připravují na další 48. ročník B16, kde chtějí představit svá nová dílka a s nimi uspět v konkurenci vrstevníků.

29.11.2006 Katrin Taubingerová, Sdružení pro B16 a alternativní film

Fotografie

Video