ŠKHFDM B16 2010

Škola krátkého hraného filmu pro děti a mládež 2010
při  51. ročníku B16

Již pátým rokem se uskutečnila Škola krátkého hraného filmu pro děti a mládež v Brně při mezinárodním filmovém festivalu nekomerčních krátkých hraných filmů – Brněnská šestnáctka (B16). Účastníci se sešli ve čvrtek 14. 10. 2010 v 10:30 v prostorách Staré radnice, kde proběhl Workshop složený z teorie a zároveň i z praktického natáčení krátkého filmu. Lektorem byl pan Mgr. Milan Šebesta, pedagogog z filmové školy ze Zlína a pan Rudolf Sedlecký.

Dopolední část probíhala formou přednášky a po té si mladí účastníci ve skupinách pod vedením lektorů zkoušeli pixilaci, která byla součástí letošního tématu. Po té si sami natočený materiál zpracovali na počítačích, provedli střih a ozvučení. Kdo nedokončil projekt ve čtvrtek, mohl jej dodělat v pátek. Hotová dílka bylo možno shlédnout v kině Scala v sobotu po soutěžní projekci.

Dětská soutěž proběhla také již pátým rokem a my můžeme pozorovat vývoj autorů, kteří začínali točit, když jim bylo 10 let a jsme velmi potěšeni jejich růstem ve vyprávění a zpracování jejich dílek.

V porotě zasedli:

Mgr. Vladimír Mráz, režisér, ředitel QQ studia Ostrava
Mgr. Milan Šebesta, pedagog filmové školy ve Zlíně
Bronislav Kusý, filmový amatér (natáčel filmy s Petrem Hvižděm)

Vyhlášení výsledků a rozdání cen se uskutečnilo v sobotu odpoledne v kině Scala a autoři se mohli zúčastnit závěrečného večera v Sále Břetislava Bakaly. Tam byl potom prostor na výměnu zkušeností a dalším seznamování.

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní PhDr. Šárce Tryhukové, pro kterou byl tento 51. ročník zřejmě poslední po zhruba 33 ti letech. Nechala svůj otisk v mnoha ročnících a nyní předává novému kolektivu nejen organizaci B16 ale i svoji část vzpomínek, bolesti a radosti s tímto festivalem spojené. Přeji ji hlavně zdraví a snad dojde i k ocenění její dlouholeté práce i z BKC, kde byla zaměstnána.

Katrin Taubingerová

Dokumenty

Seznam soutěžních filmů
Výsledková listina

Fotografie
Video