MFFMT 2012

Malý filmový festival mladé tvorby 2012
při 53. ročníku B16

Malý filmový festival mladé tvorby se narodil před sedmi lety jako odnož mezinárodního festivalu krátkých hraných filmů Brněnská šestnáctka orientujícím se na děti a mládež. Tehdejší organizátoři Brněnské šestnáctky pociťovali nejen potřebu přivést na projekce mladé diváky, ale hlavně podnítit mladou tvorbu, především v žánru hraného filmu, který má v Brně mezi neprofesionálními filmaři silnou, více než padesátiletou tradici.

Ve dnech 18. až 20. října 2012 se v Brně uskutečnil 7. ročník Malého filmového festivalu mladé tvorby při 53. ročníku mezinárodního filmového festivalu nekomerčních krátkých hraných filmů – Brněnská šestnáctka (B16). Zahájení proběhlo ve středisku volného času Labyrint ve čtvrtek, kde jsme byli letos poprvé. Přivítal nás milý personál a příjemná klubová atmosféra. Po úvodní části se skupiny mladých nadšených filmařů rozdělili na skupiny podle zájmu. První z nich se sešla v klubovně a pod vedením lektora, studenta filmové školy ze Zlína Víta Šarouna absolvovala workshop na téma: „Jak napsat scénář“ a druhá skupina pod vedením pedagoga z filmové školy Zlín, Mgr. Milana Šebesty absolvovala workshop na téma: „Hlavní herec je rekvizita“. Po skončení se skupiny vydali na cestu na natáčení. V 19:00 proběhla projekce TOP filmů z minulých ročníků soutěže krátkého hraného filmu mladé tvorby za účasti i některých autorů.

Celá noc potom v Labyrintu patřila střihu a dodělávání filmů aby se mohla dílka odevzdat druhý den kolem poledne. V pátek kromě workshopu proběhla souběžně v kině ART pro děti z MŠ projekce filmů Jaroslava Nykla, který na 51. ročníku Zlínského festivalu získal Zlatý střevíček za nejlepší animovaný film.

Na letošním workshopu se natočili 4 snímky, které měly samostatnou projekci v sobotu 20.10.2012. Páteční odpoledne a večer patřil návštěvě filmového kroužku Lávka při CVČ Lužánky.  Promítaly se filmy z workshopu AMFI 2012 a byl čas na diskuzi a posezení s malým občerstvením.

V sobotu se všichni účastníci sešli v kině ART, kde byl v 9:00 hodin slavnostně zahájen 7. ročník soutěže krátkého hraného filmu mladé tvorby. Celkem bylo přijato 23 filmů autorů do 20-ti let z celé ČR.  Po projekci filmů z workshopu a jejich rozboru následovala diskuze o soutěžních filmech s porotou. V porotě letos zasedli Mgr. Milan Šebesta, PhDr. Josef Strubl a Bronislav Kusý.

Celý festival byl zakončen v sobotu v 17:00 vyhlášením výsledků a předáním cen.

Festival proběhl za finanční podpory MK ČR a statutárního města Brna.

Pořadatelé
  • Sdružení pro Brněnskou šestnáctku a alternativní film
  • Turistické informační centrum města Brna
  • Lužánky SVČ, Pracoviště Labyrint
Sponzoři
  • Ministerstvo kultury
  • Statutární město Brno
  • Turistické informační centrum města Brna
  • Lužánky, středisko volného času Brno
  • Cannon
  • Comfor
Články

Josef Strubl:
2012-10-20 Josef Strubl: O festivalu 2012

Dokumenty

Malý filmový festival mladé tvorby
Plakát
Leták s programem
Seznam přijatých filmů
Letáček na soutěžní projekci
Projekce TOP filmů z minulých ročníků
Výsledková listina

Fotografie