MFFMT 2013

Malý filmový festival mladé tvorby 2013

8. ročník Malého filmový festival mladé tvorby, který se konal v rámci 54. ročníku mezinárodního soutěžního filmového festivalu nekomerčních krátkých hraných filmů – Brněnská šestnáctka (B16), proběhl ve dnech od 17. do 19. října 2013 ve středisku volného času Labyrint v Brně. Skládal se ze dvou částí:

 1. Od čtvrtka 17. do pátku 18. října 2013 se konal dvoudenní filmový workshop, kde si skupiny žáků a studentů natočili vlastní krátký film. Někteří se také zúčastnili přednášek vedených odbornými lektory.
 2. V sobotu 19. října 2013 potom proběhl 8. ročník soutěže krátkých hraných filmů a to ve třech kategoriích: Děti a mládež do 16 ti let, Mládež do 20 ti let a Dospělí s dětmi (určeno například pro vedoucí filmových kroužků a učitele ZUŠ). Kromě projekce proběhl také rozborový seminář Mgr. Milana Šebesty, vyhlášení výsledků a předání cen přítomným autorům.

Uzávěrka pro odevzdání filmů byla 6. září 2013. Soutěžní práce prošli předvýběrovou projekcí. Autoři přijatých snímků měli hrazeno ubytování, stejně jako účastníci filmového workshopu.

Festival proběhl za finanční podpory MK ČR a statutárního města Brna.

Pořadatelé
 • Sdružení pro Brněnskou šestnáctku a alternativní film
 • Turistické informační centrum města Brna
 • Lužánky SVČ, Pracoviště Labyrint
Sponzoři
 • Ministerstvo kultury
 • Statutární město Brno
 • Turistické informační centrum města Brna
 • Lužánky, středisko volného času Brno
 • Cannon
 • Comfor
Dokumenty

Plakát
Letáček s programem
Letáček na soutěžní projekci
Seznam soutěžních filmů
Filmové bloky
Výsledková listina

Fotografie

Video