Cena Petra Hviždě a Brněnská šestnáctka

Cena Petra Hviždě

Spolek pro alternativní film a Brněnskou šestnáctku, z.s., pořadatel Malého filmového festivalu mladé tvorby, spolupracuje také s mezinárodním festivalem nekomerčních hraných filmů s názvem Brněnská šestnástka, na němž každoročně uděluje Cenu Petra Hviždě.

Definice

Cena Petra Hviždě je zvláštním oceněním pro film či video mladého tvůrce. Jde o připomínku předčasně zesnulého mladého brněnského režiséra, který s Brněnskou šestnáctkou spolupracoval a také na ní vítězil.

Historie

Autorem výtvarného zpracování ceny byl do roku 2021 akademický sochař Zdeněk Kolářský. Tato cena je tu, aby připomínala nám všem, jak křehký je lidský život a jak tragické je, když předčasně skončí, zejména když je jeho nositelem tak talentovaná a silná osobnost.

Cenu udělovalo v letech 2001 – 2015 Sdružení pro Brněnskou šestnáctku a alternativní film, od roku 2016 nástupnický Spolek pro alternativní film a Brněnskou šestnáctku, z.s. vždy za finanční spolupráce statutárního města Brna.

Od roku 2022 je autorem ceny umělecký  kovář a absolvent vizuální tvorby na Masarykvě univerzitě Vojtěch Hrubý.

17 let bylo hlavním cílem Sdružení/Spolku udělení Ceny Petra Hviždě na B16. Ocenění si získalo vážnost mezi autory domácími i v zahraničí. Spolek se ve svém rozhodování orientuje na podporu mladých tvůrců. Rozhodování úzce souvisí s koncepcí Spolku podporovat mladou a alternativní filmovou tvorbu, přestože někdy byla tato rozhodnutí vnímána jako kontroverzní. Chtěli bychom svými rozhodnutími působit motivačně na mladé autory, pro které tvoří „Malá šestnáctka“ zázemí.

Níže uvedené fotografie pochází z let 2005 až 2010, 2013, 2014 a 2016:

Dokumenty

CPH 2012: Rozhodnutí poroty Sdružení pro B16 a alternativní film
CPH 2012: CPH na MFKHF B16
CPH 2013: Brožura
CPH 2014: BILANCE K 55. ROČNÍKU BRNĚNSKÉ ŠESTNÁCTKY 2014
CPH 2016: BILANCE K 57. ROČNÍKU BRNĚNSKÉ ŠESTNÁCTKY 2016

Fotografie

Brněnská šestnáctka

Video

Zde můžete shlédnout některé archivní záznamy z festivalu Brněnská šestnáctka z let 2001 až 2012, na kterých byla Sdružením pro Brněnskou šestnáctku a alternativní film udělena Cena Petra Hviždě: